Schietsportactiviteiten

Benchrest wapen

Onze schietsportvereniging heeft een levendige “schietsportactiviteiten-commissie” die allerlei wedstrijden organiseert zowel onderling als tegen andere schietsportverenigingen in binnen en buitenland.

Jaarcompetitie
De jaarcompetitie  start altijd op 1 januari, voor deelname geldt:

  1. Een competitie mag naar keuze in alle reguliere KNSA disciplines voor 12-/25-meter banen  verschoten worden, mits er minimaal 5 deelnemers zijn.
  2. Een competitie dient altijd te worden voltooid in de gekozen discipline, verandering van discipline tijdens de competitie is niet toegestaan.
  3. Er mag naar keuze zowel op de 12-meter als op de 25-meter baan geschoten worden, verandering van schietbaan tijdens de competitie is niet toegestaan
  4. In verband met de beperkte baan capaciteit bestaat een wedstrijd uit  7 kaarten, dat wil zeggen 2 proefkaarten en 5 kaarten voor deelname aan de wedstrijd (25 schoten).
  5. Per wedstrijd dient een setje van 5 kaarten voorzien van naam en datum te worden ingeleverd bij de VF/BC .
  6. Alle 5 wedstrijden van een competitie dienen in één kalenderjaar te worden voltooid.
  7. Indien alle 5 wedstrijden van een competitie zijn voltooid mag een ieder ongelimiteerd naar wens een nieuwe set kaarten inleveren ter vervanging van een mindere behaalde score in een eerdere wedstrijd .

De competitie werkt als volgt: De kaarten die men normaal al bij de bar aanschaft om te oefenen worden ook gebruikt voor de jaarcompetitie.
Op het scorebord in de kantine staan alle leden genoteerd, en daar kun je dus je eigen prestaties op bewonderen, de scores dus. De scores worden zoals altijd uiteraard ook op onze website gepubliceerd.

De bedoeling is dat je 5x een serie schiet van 5 kaarten met 5 schoten erop die dan worden genoteerd op het bord. Hier heb je een jaar de tijd voor.   Ben je daar klaar mee dan kun je je zelf verbeteren door een serie te schieten die nog beter is en deze in te leveren. In welke discipline je schiet mag je zelf weten, probeer 5  mede-schutters te vinden en klaar is Kees. Zet de discipline op de kaarten tesamen met je naam en datum en lever ze in bij de VF/BC. Er ligt daar ook een nietjestang, wel zo handig voor de teller. Uiteraard mag de competitie ook met verenigingswapens verschoten  worden.

Dus:

  • Kaarten aan de bar kopen, bijvoorbeeld discipline KKG;
  • 5 mooie kaarten geschoten?, dan je naam erop vermelden met de discipline b.v.  KKG en datum;
  • Inleveren bij de VF/BC.

Voor alle disciplines geldt: 5 serie’s van 5 kaarten met elk 5 schoten er op.

Wil je in meerdere disciplines aan de competitie meedoen? Voor elke discipline kan een aparte reeks kaarten ingeleverd worden!

G.Koops, E.Scherphof, J.Mol