Lidmaatschap

Kennismaken met de schietsport:

Wil je kennismaken met de schietsport of gewoon eens kijken of het iets voor jou is, meldt je dan even aan via het contactformulier. Er wordt dan vanuit de vereniging contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.
Je mag als introducé  onder strikte begeleiding schieten met allerlei verschillende vuurwapens. Puur informatie vragen of kennismaken is uiteraard gratis, ga je daadwerkelijk schieten dan wordt een kleine vergoeding van 10€ gevraagd voor kaarten en munitie. Let op: bij een schietoefening is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs wettelijk verplicht.

Lid worden van schietsportvereniging het Veen

Om lid lid te worden van een schietvereniging moet je aan vele wettelijke voorschriften voldoen maar wij helpen je daar graag mee. Vul het contactformulier op de site in en stuur even als bericht “Ik wil lid worden”. Het secretariaat neemt dan contact met je op en zal je  vlot door de gehele procedure loodsen.

Privacy
Schietsportvereniging ‘t Veen behandeld alle verstrekte informatie vertrouwelijk volgend de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De “SV ‘t Veen privacy informatiebrochure” en de “SV ‘t Veen Privacy verklaring” vindt u onder “Documentatie en formulieren” behorende bij het lidmaatschap.

Kosten lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij op de Algemene ledenvergadering de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld. De contributie (uitsluitend per automatisch incasso) wordt per kwartaal betaald. Elk jaar wordt begin januari eenmalig de de KNSA contributie in rekening gebracht. Deze contributie komt bovenop de verschuldigde kwartaalcontributie van SV ‘t Veen. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is altijd mogelijk echter blijft de (rest)jaarcontributie van het lopende jaar verschuldigd.

In de volgende tabel zijn de kosten  van het lidmaatschap weergegeven. Deze zijn afhankelijk van de “status” en leeftijd van de schutter. De  kosten zijn gesplitst in de kosten voor het lidmaatschap van SV ‘t Veen en de kosten die SV ‘t Veen aan de KNSA moet afdragen uit hoofde van het lidmaatschap van de KNSA.

Contributietarieven SV ‘t Veen ingaande  01-01-2019
SV ‘t Veen KNSA  bijdrage  totaal per jaar per kwartaal per maand
Senior Schutter € 157,50 € 42,50 € 200,00 € 39,38 € 13,38
Niet contributieve senior schutter € 157,50 € 157,50 € 39,38 € 13,38
Junior A  18 t.m. 20 jaar € 153 € 22,00 € 175,00 € 38,25 € 13,00
Junior B  15 t.m. 17 jaar € 153 € 17,00 € 170,00 € 38,25 € 13,00
Junior C  12 t.m. 14 jaar € 81,50 € 17,00 € 98,50 € 20,38 € 7,05
Eenmalige kosten  ingaande  01-01-2019
Inschrijfgeld Senior € 96,75 € 42,50 € 139,25
Inschrijfgeld niet contributieve  senior € 96,75 € 96,75
Inschrijfgeld junior € 96,75 € 96,75
Nieuwe leden die al lid zijn bij een andere bij de KNSA aangesloten vereniging, hoeven bij de 1e inschrijving bij SV ‘t Veen geen KNSA-bijdrage te betalen.
KNSA schutters inhet bezit van een verlof  kunnen zonder kosten tot de vereniging toetreden.

Zolang U nog geen verlof heeft voor een eigen wapen/-munitie kunt U gratis gebruik maken van de wapens welke de vereniging beschikbaar stelt en dient U de munitie bij de vereniging te kopen. De munitie blijft in de kluis van de vereniging. Bij een volgende schietbuurt krijgt U de eventueel bewaarde munitie weer uitgereikt. U mag geen wapen en/of munitie mee naar huis nemen.

Alle formulieren om u als lid aan te melden kunt u vinden in de sectie [Documentatie]. Door beperkingen van de provider zijn ingevulde formulieren niet op de site zelf op te slaan. U kunt het ingevulde formulier wel opslaan op uw eigen computer en deze afdrukken.