Verenigingsactiviteiten

In dit deel vindt u een uiteenzetting van de verenigingsactiviteiten die vanuit SV ‘t Veen worden georganiseerd voor de leden.