Organisatie

Bestuur, deze bestaat uit meerdere personen waaronder de voorzitter, penningmeester, secretaris, 2e-voorzitter, bestuurslid algemeen, wedstrijdcoördinator’ bestuurslid algemeen technische zaken en bestuurslid algemeen opleiding coördinator. Daar waar het bestuur achter de schermen zijn werk doet is dagelijkse leiding in handen van een grote groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers functioneren vanuit een aantal commissies:

  • Barcommissie, deze verzorgen de bezetting achter de bar tijdens de schietavonden;
  • Baancommandant commissie, dit zijn de mensen die toezicht houden op de schutters, banen en wapens tijdens de schietavonden;
  • Onderhoudscommissie, dit zijn de techneuten die het gebouw, de banen en de deze de verenigingswapens onderhouden;
  • Redactie van de maandelijkse nieuwsbrief;
  • Opleidingscommissie, geleid door KNSA opgeleide trainers verantwoordelijk voor de opleiding van de vrijwilligers, en aspirant-leden;
  • Wedstrijdcommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden binnen onze vereniging;

Als U lid wordt van ’t Veen kun U deelnemen in één van de commissies. Voor baancommandant moet U in het bezit zijn van een verlof (wapenvergunning) en de KNSA-veiligheidstraining hebben gevolgd. Er worden diverse keren per jaar cursussen en extra trainingsavonden georganiseerd. Een vaste cursus is de beginnerscursus, verplicht voor ieder nieuw lid, in deze cursus worden de baanregels m.b.t. veiligheid uitgelegd/gedemonstreerd en de basisbeginselen van de schietsport uitgelegd. Extra trainingsavonden zijn dan gefocust op een bepaalde discipline en/of wapen. Deze cursussen/trainingen worden gegeven door eigen leden in de vorm van onze KNSA opgeleide en gediplomeerde trainers. Het komt ook voor,dat wij een gastdocent uitnodigen of een KNSA-cursus door een KNSA-instructeur in huis laten verzorgen.

Per jaar worden er diverse wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Dit zijn wedstrijden in alle disciplines die bij ons verschoten kunnen worden. Tijdens de feestdagen Kerst en Pasen is er ook plaats voor bijzonder wedstrijden; zo schieten we met kerst kerstballen uit een kerstboom en met Pasen schieten we op een haan (van hout), dit zijn meer gezelligheidswedstrijden die door het hele gezin worden bijgewoond. Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen heeft een prijs.