Zelf wapens aanschaffen en je prestaties verbéteren

Verenigingswapens
Zelf wapens aanschaffen hoeft niet direct.  Als lid kunt U de wapens van de vereniging (zowel groot- als klein kaliber) kosteloos gebruiken voor het schieten van de verschillende disciplines. Bij de S.V. ‘t Veen kunt U schieten met pistool, revolver, geweer en karabijn welke door de KNSA voor verenigingen zijn toegestaan, op een afstand van 12 of 25 meter. Met pistool en revolver wordt staande geschoten en met geweer en karabijn kan men zowel staand, geknield als liggend schieten. Gevorderde schutters kunnen via de vereniging ook oefenen met groot kaliber geweren op de 300 meter KNSA baan in Emmen.

Bent U minimaal een half jaar lid dan mag U ook op de 25 meterbaan met grootkaliber schieten. Hiervoor zijn grootkaliber pistool, revolver, geweer en karabijn aanwezig.

Zelf een wapen aanschaffen
Wilt U naar verloop van tijd uw prestaties verbeteren met een bepaald type wapen, dan kunt u ook zelf wapens aanschaffen. Dit is op zich een eenvoudige procedure waar vrijwel iedereen zó doorheen rolt maar je moet wel wat geduld hebben.  Het is een wettelijk vastgesteld traject met een  hoop administratie en ingebouwde controles. De volgende procedure is van toepassing:

 • U bent minimaal 1 jaar lid van de vereniging en U wilt een of meerdere wapens aanschaffen wat wettelijk aantoonbaar toegelaten is voor het beoefenen van de desbetreffende schietsport discipline;
 • U heeft een wapen uitgezocht en aangeschaft bij een wapenhandelaar;
 • De wapenhandelaar geeft U een schriftelijke specificatie van het merk, type wapen en registratienummer;
 • Maak een account aan op onze website en download de formulieren “Aanvraagformulier WM3”, “Checklist WM3” en het “WM32 Inlichtingen formulier Politie”;
 • Vul alle formulieren in en mail deze inclusief bijlagen (bv. het formulier van de wapenhandelaar nodig voor controle wapennummer) naar het secretariaat van SV ‘t Veen (adres zie “Contact”);
 • Het bestuur beoordeeld of de aanvrager wel of geen medewerking wordt verleend voor het verkrijgen van het aangevraagde wapen (vooraf even vragen is uiteraard ook mogelijk);
 • Medewerking tot de aanschaf van een groot kaliber geweer-/karabijn kan en mag uitsluitend worden verleend indien de vereniging aantoonbaar beschikt over een faciliteit om deze discipline(s) in verenigingsverband te beoefenen. Via het bestuur kan voor het beoefenen van de discipline groot kaliber geweer  een “Emmen -pas” verkregen worden, hiermee staat een KNSA 100-300m baan ter beschikking van de schutter;
 • Als criteria hanteert het bestuur dat U regelmatig komt schieten, veilig met het aan te schaffen type wapen om kunt gaan en het voorafgaande jaar aan de wettelijk verplichte verenigingscompetitie hebt deelgenomen. Het moet dus duidelijk zijn dat de aanvrager het wapen wil aanschaffen voor het verbeteren van zijn schietprestaties;
 • Medewerking tot de aanschaf van munitie voor vrije zwartkruit wapens wordt alleen verleend aan sportschutters die reeds in het bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van wapens (zie zwartkruit wetgeving);
 • Bent u een nieuw lid en nog niet in het bezit van een verlof tot het voorhanden hebben van wapens, dan controleert het bestuur of aan de “Wapen differentiatieregels” van de KNSA wordt voldaan. U mag niet direct alle kalibers en typen wapens aanschaffen;
 • Is het advies positief dan zal het secretariaat het WM3 formulier verder invullen en een afspraak met U maken om deze gezamenlijk te ondertekenen op de vereniging;
 • Met het positief advies van het bestuur (WM3 formulier), eventueel indien van toepassing het WM32 formulier  en de specificatie van de wapenhandelaar maakt U een afspraak met de ambtenaar (politiebureau) die belast is met bijzondere wetten binnen uw gemeente of regio;
 • Vraagt u voor de eerste keer een wapenverlof aan, dan verlangt de ambtenaar bijzondere wetten (politiebureau) een ingevuld “WM32 Inlichtingenformulier Politie”;
 • De politiefunctionaris zal beoordelen of zij/hij het positief advies van de gemeente/-vereniging overneemt. Is dit het geval dan zal de politiefunctionaris u aanmelden voor de E-screener. Dit is een geautomatiseerde schriftelijke vragenlijst die op een computer wordt afgenomen en uitsluitsel moet geven of het verantwoord is dat u over vuurwapens beschikt;
 • Als de politiefunctionaris letterlijk code “Groen” krijgt na het invullen van de E-screener, zal zij/hij een verlof tot het voorhanden hebben van het betreffende vuurwapen afgeven. Op het verlof staan het merk en type wapen inclusief kaliber vermeld, ook ontvangt u een C2 formulier;
 • Met het verlof gaat U naar de wapenhandelaar of andere vorige eigenaar indien U het wapen particulier heeft gekocht, zij mogen tegen inlevering van het C2 formulier u het wapen overhandigen;
 • U informeert het bestuur of het wapen is verkregen of dat het verlof is geweigerd;

Hulp nodig? Neem even contact op met het secretariaat via het contactformulier

Verlenging
Het verlof wordt eens per jaar verlengd. Deze verlenging is gekoppeld aan een wettelijk minimum aan schietbeurten (minimaal 18 schietbeurten gedurende 1 jaar) en (net als bij de eerste aanvraag) een verplichte deelname aan de jaarlijkse verenigingscompetitie. Daarnaast dient u als u nog niet de E-screener heeft ingevuld een ingevuld formulier “WM32 Inlichtingen formulier Politie” te overhandigen aan de ambtenaar bijzondere wetten op het politie bureau.

Wapens overnemen
Als U een wapen van een mede schutter overneemt (ook van een andere vereniging), adviseren we U het “overdrachtsformulier” van SV ‘t Veen in te vullen te vinden onder “Ledeninformatie”. Deze bevat een conformiteitsverklaring van het aangeschafte wapen en geldt als bewijs dat beide partijen achter de overdracht staan.

Formulieren/documenten
Alle formulieren voor het verkrijgen en/of verlengen van een wapenverlof vindt u onder [LEDEN INFORMATIE]. In deze sectie vindt u ook het formulier voor het aanvragen van een EMMEN-PAS mocht u op de 100-300 meter KNSA baan in Emmen willen oefenen. Let op: dit kan alleen via het bestuur van de vereniging.