Opening

Entree1

De opening van de schiet-accommodatie van schietsportvereniging ‘t Veen was op 1 mei 1993, en werd verricht door burgemeester Rebel. In 1996 werd het plan opgevat om ook een 25 meter groot-kaliberbaan te bouwen als uitbreiding op het “eerste” gebouw, gezien de beschikbare grond die er nog was is gekozen voor een 25-meterbaan. Na een lange voorbereiding van de bouw zijn we in 1998 van start gegaan en na een tussentijdse bouwstop van een jaar is in 2000 de uitbreiding gereed gekomen.

Van 26 leden bij het begin in 1992 is de schietsportvereniging uitgegroeid naar het ledental van ± 120 leden.